ประชาชนชาวไทยร่วมถวายความอาลัยแด่ในหลวง ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ประชาชนชาวไทยร่วมถวายความอาลัยแด่ในหลวง ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

นำความเศร้าโศกเสียใจมายังพสกนิกรชาวไทยทุกคน หลังมีประกาศสำนักพระราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต ประชาชนชาวไทยร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จประปรมืนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความอาลัยยิ่ง
 
ที่มา http://www.igdara.in.th/thai-to-king/